Verhuren eenheden

maakt onderdeel uit van de procesketen verhuurmutatie.

dummy-sjabloon; ArchiMate-diagram wordt niet meer getoond op de bovenliggende pagina omdat Project:Sjablonen ArchiMate daar al automatisch voor zorgt

ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenkomst Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) ArchiMateNote KPI's Aantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: A (Value) Aantal leegstandsdagen Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vestigingsmutatiegra- ad Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vertrekmutatiegraad Percentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100% (Value) Verhuringen Europese norm Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspercent- age o.b.v. netto huur Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspercent- age o.b.v. bruto huur Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B (Value) Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% (Value) Bezettingsgraad huureenheden Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B (Value) Afnamesnelheid van leegstand ArchiMateNote Risico's ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd. (BusinessProcess) Verhuren eenheid Verhuren eenheden omvat het leveren van het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders door het verhuurbaar maken, ter beschikking stellen en verhuren van verhuurbare eenheden. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid BusinessEvent Huuropzegging contracttant De gegadigde is de kandidaat die aan de voorwaarden voldoet en op basis daarvan recht heeft om de eenheid te gaan huren. Indien de ggadigde afziet van zijn of haar recht, dan is de eerstvolgende kandidaat op de kandidatenlijst die voldoet aan de gestelde voorwaarden de nieuwe 'gegadigde' (BusinessEvent) Gegadigde BusinessService Getekende huurovereenkomst BusinessService Huurovereenkomst beëindigd AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 03-06-2021 10:32:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2021 10:32:59 CEST
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Domein
   
   
   
Type proces
   
   
View
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   

ArchiMate-element Verhuren eenheden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-9b7ea443-b993-0810-2f0b-e0b18776d83c
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Verhuren eenheden
Documentatie  : Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair
View  : 020 Verhuren eenheden
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B (Value) Afnamesnelheid van leegstand Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B (Value) Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd. (BusinessProcess) Verhuren eenheid Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspe- rcentage o.b.v. bruto huur Aantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: A (Value) Aantal leegstandsdagen Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid BusinessInteraction Procesketen mutatieonderho- ud Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuu- r Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% (Value) Bezettingsgraad huureenheden Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspe- rcentage o.b.v. netto huur Werven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( (de gegadigde) om in aanmerkig te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheid (BusinessProcess) Werven en selecteren kandidaten Verhuren eenheden omvat het leveren van het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders door het verhuurbaar maken, ter beschikking stellen en verhuren van verhuurbare eenheden. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship TriggeringRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 03-06-2021 10:33:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2021 10:33:00 CEST