VERA releasenotes

VERA Standaard > Standaarden > Releasenotes

Referentiedata 30-07-2021

 • Relatierolsoort 'medewerker' kwam dubbel voor, eenmaal verwijderd
 • Bij Prijscomponentdetailsoort 'Subsidiabele servicekosten' was de naam dan de referentiedatasoort weggevallen, opnieuw toegevoegd
 • Eenheiddetailsoort 'Erfpachtkavel' (code: KVL) toegevoegd (RFC 2021.04.13 SK037)

VERA 3.2.1

Let op VERA 3.2.1 is een patch versie. Normaliter zou deze geen breaking changes moeten bevatten. Echter zijn er een paar flinke veranderingen in de werkwijze van VERA doorgevoerd in voorbereiding op de volgende VERA 4.0 versie waardoor er toch breaking changes zullen zijn. Deze VERA 3.2.1 versie is volledig geautomatiseerd vertaald naar techniek én documentatie. Hierdoor zullen attributen soms in ander volgorde staan of zijn sommige enkelvoudige berichten voortaan als samengevoegd beicht uitgewerkt.

In deze versie:

 • Documentatie via de WIKI!!!
 • Toevoeging gegevensmodel en procesketenmodel voor kwaliteitsmetingen.
  • Berichten voor uitwisselen: kwaliteitsmetingverzoek, kwaliteitsmetingresultaat, onderzoeksopdracht, onderzoeksresultaat
 • Toevoeging van berichten vanuit de SWEMP groep. voor:
  • Ophalen mutatieinspecties
  • Ophalen signaleringen
  • Ophalen en synchroniseren Eenheidgegevens
  • Ophalen en synchroniseren contactmomenten
  • Ophalen en synchroniseren Dossiers
  • Ophalen en synchroniseren Zaken
 • Toevoeging van atributen op de toewijzing voor:
  • Soort referentiedata; De indicatie of de toewijzing passend is volgens de wetgeving of valt binnen de vrij toe te wijzen ruimte of dat er geen passendheidstoets van toepassing is.
  • Ouderenhuishouden; Redundante vastlegging van het feit of één van de leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd heeft op het moment van toewijzing. Tijdelijke oplossing voor rapportage doeleinden omdat er nog geen uitwerking is van verantwoordingsberichten.
 • Toevoeging attributen op Dossier en Zaak voor onderlinge relaties.
 • Toevoeging attributen op Overeenkomst voor eenheden, enderhoudsverzoeken en informatieobjecten.
 • Toevoeging attribuut op inspectierapport voor voorgesteldeOnderhoudstaken.
 • Toevoeging attribuut op Financieelbedrijf voor Maatschappelijk label.
 • Toevoeging attribuut op Grootboekmutatie voor Grootboekrekening.
 • Toevoeging attribuut OnderhoudsorderDetailsoort op Onderhoudsorder.
 • eenheid.bewoonbareVertrekkenTotaalInhoud vervangen door eenheid.totaalInhoud
 • Externeincasso.debiteur en Betalingsregeling.debiteur toegevoegd.
 • Externeincasso.relatie en Betalingsregeling.relatie obsolete verklaard
 • Nieuwe klasse "Toegelaten Instelling".
 • toevoeging id attributt op alle vertikale berichten
 • Toevoeging attributen zaak en dossier op contactmoment.
 • Uitbreidingen van Referentiedata:
  • Ruimtesoort "REC - Recreatieruimte", "DOU - Doucheruimte", "AND - Andere kamer", "SCH - Schuur", "GAN - Gang".
  • Aanbiedingdetailstatus "ANV - Anderen krijgen voorrang" en "GER - Geen recht op huisvestingsvergunning".
  • Doelgroep, Aanvullendedoelgroep, Ruimtesoort omschrijvingen op alle waarden.
  • Clusteersoort "VVE - Vereniging van Eigenaars".
  • Eenheiddetailsoort "LGI - Lichamelijk beperkten instelling".
  • Energielabel "AP3 - A+++", "AP4 - A++++".
  • Huurovereenkomststatus alle waarden uitgewerkt.
  • Opleidingsniveau uitgebreid met "PHD - Post doctoraal", "PRO - Promovendus".
  • Passendheidssoort "PAS - Passend", "NIE - Niet passend", "NVT - Passendheidtoets niet van toepassing", "HUU - Huurverhoging t.b.v. investering".
  • Prijscomponentwijzigingsreden "MUT- Nieuwe verhuring", "INK - Jaarlijkse huuraanpassing -inkomensafhankelijk", "NIE - Nieuw component", "JAA - Jaarlijkse huuraanpassing, niet inkomensafhankelijk, "REN - Renovatie of woningverbetering".
  • Registratiestatus "GER - Geregistreerd", "GEA - Geactiveerd", "BEE - Beëindigd".
  • Relatierolsoort "TEA - Team", "FRA - Medewerker", "BWI - Bewindvoerder", "DEU - Deurwaarder"
  • Verantwoordingconsolidatie "ENK - Enkelvoudig", "CON - Geconsolideerd".
  • Verantwoordingregime "VER -Verlicht regime", "ADM - Administratieve scheiding", "JUR - Juridische scheiding", "HYB - Hybride".

Verder bevat de 3.2.1 wiki een aantal gegevensmodellen in wording waarvan de uiteindelijke versies onderdeel zullen worden van VERA 4.0:

 • Projectontwikkeling
 • Organisatie

VERA 3.2

Met deze build is VERA weer volledig compatible met de komende DVI rapportages! Hier vindt u een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen t/m December 2019
 • Introductie Verticaal sectormodel Onderhoud
 • Herstructurering Referentiedata, referentiedata in onderhoudsdomein volledig gemaakt, definities en typo's referentiedata aangepast
 • Wijzigingen in horizontaal model
  • Domein Relaties - Toevoeging bloktijdBegin, bloktijdEind en status aan klasse Afspraak
  • Domein Relaties - Klasse RelatieKenmerk obsolete verklaard
  • Domein Vastgoed - Toevoeging PublicatieLabel aan klasse Eenheid
  • Domein Overeenkomsten - Klasse Inspectie is obsolete verklaard en ondergebracht in het domein Onderhoud
  • Domein Onderhoud - Definities van alle klassen opnieuw beschreven
  • Domein Onderhoud - Klasse Defect toegevoegd
  • Domein Onderhoud - Aantal en Meeteenheid toegevoegd aan klasse Onderhoudsbesteding
  • Domein Onderhoud - UitvoerendeSoort verplaatst van Onderhoudstaak naar Onderhoudsorder
  • Domein Onderhoud - Afrekenwijze toegevoegd aan Onderhoudsorder
  • Domein Onderhoud - Verwijzing naar Offerte toegevoegd aan Onderhoudsorder
  • Domein Onderhoud - Specialisme toegevoegd aan klasse Onderhoudstaak.
  • Domein Onderhoud - OnderhoudsorderVoorcalculatie obselete verklaard
  • Domein Onderhoud - OnderhoudstaakVoorcalculatie toegevoegd en aan onderhoudstaak gekoppeld.
  • Domein Onderhoud - bovenliggendeOnderhoudsorder toegevoegd aan klasse Onderhoudsorder
  • Domein Onderhoud - Standaardprijs toegevoegd, en gekoppeld aan OnderhoudstaakVoorcalculatie.
  • Domein Onderhoud - Alternatief contactgegevens attribuut toegevoegd aan klasse Onderhoudsverzoek
  • Domein Onderhoud - Informatieobject toegevoegd aan klasse onderhoudsorder.
  • Domein Onderhoud - Collectie onderhoudsverzoek in klasse Defect aangepast naar enkele relatie
  • Domein Onderhoud - Bedrag toegevoegd aan Onderhoudsbesteding zodat kosten op basis van bestedingen kunnen worden geregistreerd
  • Domein Woonruimteverdeling - Klasse HuidigeGebruiker is geherstructureerd
  • Domein Woonruimteverdeling - Label toegevoegd aan klasse Publicatie
  • Domein Financiën - Klassen Offerte en Offerteregel toegevoegd
  • Domein Financiën - Domein diagram is bijgewerkt met de nieuwe klasse Lening
Wijzigingen t/m Maart 2019
 • Contractvorm wordt overeenkomstdetailsoort.
 • Toevoeging eenheid beleidswaarde klasse.
 • Toevoeging eenheid zekerheid verpanding.
 • Toevoeging eenheid juridisch eigendom percentage.
 • Toevoeging klasse Lening financiën.
 • Uitbreiding referentiedata voorrangdetailsoort.
 • Uitbreiding referentiedata Financiën n.a.v. Referentie Grootboek Schema.
 • Toevoeging onderhoudsorder opdrachtnemer.
 • Toevoegen relaties aan cluster t.b.v. VVE's etc.
 • Verbeteren omschrijvingen van klassen onderhoudsdomein.
 • Referentiedata Clustersoort uitbreiding waarderingscluster.
 • Toevoeging eenheid gebruiksoppervlakte.
Wijzigingen t/m December 2018
 • Obsolete attributen en entiteiten grijs gearceerd.
 • Opnemen GLN bij Rechtspersoon.
 • Definitie huurklasse aangepast en huurklassen in referentiedata opgenomen.
 • Toevoeging attribuut aantalOnzelfstandigeEenheden op eenheid
 • Omschrijving van maatschappelijkLabel op klasse Eenheid aangepast.
 • Eigenaar en Beheerder toegevoegd aan de klassen CollectiefObject en BouwkundigElement.
 • De omschrijvingen van Eigenaar en Beheerder aangepast.
 • Definities van CollectiefObject, Bouwdeel en BouwkundigElement aangepast.
 • Omschrijving van maatschappelijkLabel op klasse Huurovereenkomst aangepast.
 • Documentatie onderhoudsverzoek, -order en -taak verbeterd.
 • Opnemen LEDO, aangetroffen oorzaak, uiterste gereeddatum en opdrachtdatum op onderhoudsorder.
 • Opnemen informatieobjecten bij onderhoudsverzoek.
 • Nieuwe klasse prijsaanpassing op inkoopfactuur en inkoopfactuurregel.
 • Vervaldatum toegevoegd op inkoopfactuur.
 • Monumenten en aantal onzelfstandige eenheden op eenheid.
 • Aanhef en voorletters op natuurlijk persoon huidige gebruiker en kandidaat.
Wijzigingen t/m Augustus 2018
 • opnemen van 'ReferentiegrootboekschemaCode' in klasse Grootboekrekening.
 • opnemen van 'Conditiemeting' in klasse Cluster.
 • opnemen 'Boekstuknummer' op Grootboekmutatie.
 • opnemen 'Beoogd uit exploitatie datum' in klasse Eenheid.
 • Uitwerking doelgroep, aanvullendedoelgroep en voorrangsregelingen op Eenheid en Toewijzing plus referentiedata.
 • opnemen aanhef, voorletters op natuurlijkpersoon
 • opnemen contactgegevens op relatierol.
 • opnemen advertentieteksten op publicatie.
 • Opnemen LEDO attributen op onderhoudsverzoek.
 • Opnemen dossiervorming bij onderhoudsverzoek.
 • Opnemen gereletateerde onderhoudsverzoeken.
 • opnemen relatie tussen onderhoudsverzoek en taken.
 • Het doorvoeren van de nieuwe attributen op het verticale sectormodel WRV,VERA&CORA logo.png