Verhuren eenheid

ArchiMate-element Verhuren eenheid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-9967beba-46aa-3223-ae69-89f14a8f3989
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Verhuren eenheid
Documentatie  : Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd. (BusinessProcess) Verhuren eenheid BusinessService Getekende huurovereenko- mst Percentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100% (Value) Verhuringen Europese norm Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vestigingsmutat- iegraad De gegadigde is de kandidaat die aan de voorwaarden voldoet en op basis daarvan recht heeft om de eenheid te gaan huren. Indien de ggadigde afziet van zijn of haar recht, dan is de eerstvolgende kandidaat op de kandidatenlijst die voldoet aan de gestelde voorwaarden de nieuwe 'gegadigde' (BusinessEvent) Gegadigde RealizationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 11-03-2021 19:18:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 19:18:44 CET