020 Verhuren eenheden

020 Verhuren eenheden
ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenkomst Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) ArchiMateNote KPI's Aantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: A (Value) Aantal leegstandsdagen Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vestigingsmutatiegra- ad Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vertrekmutatiegraad Percentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100% (Value) Verhuringen Europese norm Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspercent- age o.b.v. netto huur Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspercent- age o.b.v. bruto huur Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B (Value) Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% (Value) Bezettingsgraad huureenheden Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B (Value) Afnamesnelheid van leegstand ArchiMateNote Risico's ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd. (BusinessProcess) Verhuren eenheid Verhuren eenheden omvat het leveren van het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders door het verhuurbaar maken, ter beschikking stellen en verhuren van verhuurbare eenheden. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid BusinessEvent Huuropzegging contracttant De gegadigde is de kandidaat die aan de voorwaarden voldoet en op basis daarvan recht heeft om de eenheid te gaan huren. Indien de ggadigde afziet van zijn of haar recht, dan is de eerstvolgende kandidaat op de kandidatenlijst die voldoet aan de gestelde voorwaarden de nieuwe 'gegadigde' (BusinessEvent) Gegadigde BusinessService Getekende huurovereenkomst BusinessService Huurovereenkomst beëindigd AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 30-03-2021 13:43:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2021 13:43:41 CEST
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Domein
   
   
   
Type proces
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 020 Verhuren eenheden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-229ae026-1d77-3096-ae3d-336c9d5079bd
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 020 Verhuren eenheden
Elementen  : 
Relaties  :