Bedrijfsproces

ArchiMate-element Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-c82a8eb0-bb9d-78f0-91d2-34c72abe02cd
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Bedrijfsproces
Documentatie  : Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.
Vanuit CORA 3  : Herzien
Toelichting  : Een bedrijfsproces beschouwen we altijd als ‘van klant tot klant’ gezien vanuit het perspectief van de uitvoerende organisatie. Het betreft dus het geheel van activiteiten waarmee de afnemer tevreden wordt gesteld en de organisatie ‘klaar’ is. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de organisatie, maar de uitvoering zelf kan geheel of gedeeltelijk uitbesteed zijn. In CORA 3 hebben bedrijfsprocessen grote overlap met bedrijfsfuncties. Door bedrijfsfunctie in het kennismodel op te nemen hebben we een optimalisatieslag van het procesmodel kunnen toepassen.
Voorbeelden  : Verhuren eenheid, uitvoeren reparatieverzoek, voeren VVE beheer
CORA procesmodel  : Ja
Sturingsmodel  : Ja
CORA processjabloon  : Ja
Bedrijfsprocesmodel  : Ja
Werkprocesmodel  : Ja
RCF  : Ja
BIM  : Ja
Thema procesketen  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfu- nctie Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship veroorzaakt Deze svg is op 04-03-2021 11:53:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2021 11:53:08 CET