Risico

ArchiMate-element Risico
ArchiMate_Assessment.png
Elementtype  : Assessment
Element-id  : Id-cd9e8ef4-5946-7ea1-b257-f2bfa4ef2543
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Risico
Documentatie  : Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie.

- Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en).

- Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect).
Sturingsmodel  : Ja
Vanuit CORA 3  : Nieuw
Voorbeelden  : Fraude, waardeverlies
CORA processjabloon  : Ja
RCF  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :