Legenda

Legenda
ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren CORA concept-type Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis BusinessService Deelbedrijfsservice Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie BusinessFunction Externe bedrijfsfunctie ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren CORA bedrijfsobjecten Zie domein Onderhoud (BusinessObject) Onderhoud Zie domein Overeenkomsten (BusinessObject) Overeenkomst Zie domein Projectontwikkeling (BusinessObject) Projectontwikkeling zie domein Relaties (BusinessObject) Relatie zie domein Vastgoed (BusinessObject) Vastgoed RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship groepeert TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship verantwoordel- ijk voor AggregationRelationship groepeert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordel- ijk voor Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor Deze svg is op 11-03-2021 16:24:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:24:47 CET
Legenda


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Thema procesketen
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
BIM
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Legenda
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-5e275b25-53de-0b84-bae3-078c5a1afee0
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Legenda
Elementen  : 
Relaties  :