Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud
ArchiMate-element Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-20f32892-2238-980a-2134-7eb706a3c76e
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud
Documentatie  : Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleend
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :