Huurovereenkomst


ArchiMate-element Huurovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-bee64a08-01be-40bf-3d33-b59dbe12a13f
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Huurovereenkomst
Documentatie  : Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling.
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Overeenkomsten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode Rekenregels: Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden (Value) B. Te ontvangen bruto huuropbreng- sten in de meetperiode Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Bedrijfsregels: Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm Rekenregels: Som van aantal huurovereenkomsten (Value) B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU- norm, cumulatief binnen meetperiode. Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie (geheel of gedeeltelijk) in de meetperiode eenheid heeft een lopende huurovereenkomst in de meetperiode of een deel van de meetperiode Eenheid is een verhuurbare eenheid Rekenregels: Som van aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode (Value) A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode Grouping Overeenkomste- n Een energieprestatie overeenkomst is een type overeenkomst waarin geregeld wordt welke hoeveelheid energie geleverd wordt (de energiebundel) met de installaties waar contractant gebruik maakt. (BusinessObject) Energieprestati- e overeenkomst Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2) Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode 2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode (Value) A. Huurderving Bedrijfsregel: eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode Rekenregel: Som van aantal eenheden (Value) B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenko- mst in de meetperiode BusinessObject Relatie Bedrijfsregels: Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Belastbaar gezinsinkomen (exclusief inkomen van de kinderen) is lager dan Europese norm. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm Rekenregels: Som van aantal huurovereen-komsten (Value) A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgr- oep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU- norm, cumulatief binnen meetperiode. Definitie Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. Toelichting Een huurovereenkomst heeft een associatie met één of meer relaties en één of meer verhuurbare eenheden. Bij een huurovereenkomst kunnen nul of meer onderhoudsorders horen. De huurovereenkomst is afgeleid van de overeenkomst, met andere woorden, de attributen die beschikbaar zijn voor een overeenkomst, zijn ook beschikbaar voor een huurovereenkomst. Voorbeelden Een overeenkomst die een huurder aangaat met de woningcorporatie om een eenheid te mogen huren. Toepasbaar voor Huurcontract. (DataObject) Huurovereenko- mst Bedrijfsregels: Ingangsdatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenko- mst in de meetperiode Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Bedrijfsreggels: eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode Rekenregels: Som van aantal dagen van ingangsdatum leegstand tot ingangsdatum nieuwe overeenkomst (Value) A. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode Definitie Een component dat de opbouw van de prijs van een overeenkomst bepaalt. Toelichting (Huur)prijzen worden opgebouwd aan de hand van een aantal componenten. Deze opbouw wordt op een structurele manier gefaciliteerd. Een woningcorporatie kan doormiddel van het definiëren van componenten de prijsopbouw bepalen. Per component worden het standaard bedrag aangegeven dat toepasbaar is voor een opgegeven periode. Voorbeelden Een huurprijs bestaat uit de volgende onderdelen en bedragen: - Subsidiabele huur - Netto huur - Servicekosten Bovengenoemde onderdelen en bedragen worden in VERA als prijscomponenten bij een huurovereenkomst opgenomen. Toepasbaar voor Huurprijs, servicekosten, abonnementsgelden. (DataObject) Prijscomponent AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship moeten we deze relatie leggen of er een apart bedrijfsobject voor modelleren in CORA? Deze svg is op 03-06-2021 09:10:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2021 09:10:25 CEST