Contracteren

ArchiMate-element Contracteren
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2edd6aa7-c913-19cc-9689-07fed6296f68
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Contracteren
Documentatie  : Het zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie.
Soort bedrijfsfunctie  : Primair
CORA-concepttype  : Bedrijfsfunctie
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  :