Inspecteren vastgoed

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

ArchiMateNote Bedrijfsobjecten ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel BusinessProcess Uitvoeren intake inspectieverzoek BusinessProcess Plannen inspectie BusinessProcess Uitvoeren inspectie BusinessProcess Leveren inspectierapport BusinessProcess Afhandelen inspectie BusinessService Inspectie gereed ArchiMateNote KPI's Value Doorlooptijd vastgoedinspectie ArchiMateNote Risico's Assessment Reparatie voldoet niet aan kwaliteitsnorm Assessment Onderhoud niet op eenheid van corporatie TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 12-03-2021 08:50:33 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 08:50:33 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
ArchiMate-element Inspecteren vastgoed
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5389203f-4a61-111d-2236-ff1c930a483a
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Inspecteren vastgoed
Documentatie  : Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Ondersteunend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Grouping Ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Value Doorlooptijd vastgoedinspecti- e BusinessInteraction Procesketen mutatieonderho- ud BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd (BusinessProcess) Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud Assessment Reparatie voldoet niet aan kwaliteitsnorm Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren (M)JOB Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspect- ie BusinessProcess Organiseren inspectie AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship doorgeven statuswijziging inspectieopdracht Deze svg is op 12-03-2021 08:50:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 08:50:34 CET

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

ArchiMateNote Bedrijfsobjecten ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel BusinessProcess Uitvoeren intake inspectieverzoek BusinessProcess Plannen inspectie BusinessProcess Uitvoeren inspectie BusinessProcess Leveren inspectierapport BusinessProcess Afhandelen inspectie BusinessService Inspectie gereed ArchiMateNote KPI's Value Doorlooptijd vastgoedinspectie ArchiMateNote Risico's Assessment Reparatie voldoet niet aan kwaliteitsnorm Assessment Onderhoud niet op eenheid van corporatie TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 12-03-2021 08:50:33 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 08:50:33 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren