Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud
ArchiMate-element Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-3e313017-542d-bbda-6a12-acac9744de06
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud
Documentatie  : Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Ondersteunend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :