Ondersteuning

ArchiMate-element Ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-8ae03bb3-4308-fd96-5ae7-7306a41ff8b0
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Ondersteuning
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden.
CORA-concepttype  : Hoofdbedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Secundair
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealieeerd en de huisstijl van de orginatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze mensen. (BusinessFunction) Stakeholdersma- nagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Leveren ICT diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren ICT diensten Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geinspecteerd wordt en de daaruitkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspect- ie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministeerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistr- atie Grouping Secundair of ondersteunend Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochten goeder, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Leveren personele diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren personele diensten Leveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren juridische diensten Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemana- gement Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Voeren relatiemanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren relatiemanagem- ent Leveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten Leveren datamanagement is het bedrijfsporces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren datamanagemen- t Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 11-03-2021 17:13:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 17:13:20 CET