Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > BusinessInteractions > Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten
ArchiMate-element Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-4722bf7e-186b-54fa-a4b9-08a5e5e53f42
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten
Documentatie  : De procesketen waarin nieuwe servicecomponenten worden bepaald, bewonersinstemming wordt geregeld en worden ingekocht.
CORA-concepttype  : Procesketen
Bron  : CORA 4.1
Type proces  : Procesketen
Servicekosten  : Ja
Toelichting  : De keten van processen waarin nieuwe servicecomponenten worden bepaald, vastgesteld en ingekocht.
Betreft  : Referentieproces
Keten  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De procesketen waarin nieuwe servicecomponenten worden bepaald, bewonersinstemming wordt geregeld en worden ingekocht. (BusinessInteraction) Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecompo- nenten Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgeving- sbeheer Opdrachten of contracten (met leveranciers of huurders) kunnen opgesteld zijn zonder deze te toetsen aan wet- en regelgeving, of zonder de juiste procesgang (exact) te hebben gevolgd. Bijvoorbeeld wanneer een wijziging pas kan worden doorgevoerd bij 70% akkoord van bewoners, maar een wijziging ook wordt doorgevoerd zonder dat akkoord. Het ontbreken van de juiste kennis kan hieraan ten grondslag liggen. Beheersmaatregel: Jaarlijkse check op regelgeving; Inbouwen compliance-controles. (Assessment) Niet voldoen aan wet- en regelgeving BusinessProcess Vaststellen servicecompo- nenten De volledige keten van inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract waarop de woningcorporatie integraal stuurt. (BusinessInteraction) Inkopen, leveren en verrekenen servicecompo- nenten Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochte goederen, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:10:13 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:10:13 CET