Procesketens

VERA Standaard > Procesketens

VERA werkt samen met CORA de procesketens uit met als doel de gegevensuitwisseling (triggers) tussen bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een procesketen. Later worden deze procesketens met meer detail uitgewerkt.

Beheer Financiele gegevensHet beheer van financiele gegevens omvat alle processen die zich bezig houden met de rekening courant van relaties, zowel als debiteur als crediteur. In VERA 3.2.1 is het proces rondom het opvragen va... lees verder
Beheer OvereenkomstgegevensHet beheren van overeenkomstgegevens betreffen de processen waarin de datakwaliteit van de overeenkomsten wordt bewaakt en waarin de informatie beschikbaar gesteld. Deze informatievoorziening is een b... lees verder
Beheer RelatiegegevensHet beheren van relatiegegevens is een belangrijk onderdeel van de administratie binnen een woningcorporatie. Datakwaliteit is een essentieel onderdeel in de bedrijfsvoering van een woningcorporatie w... lees verder
Beheer VastgoedgegevensHet beheren van de gegevens uit het vastgoed domein. Vaak het gevolg van nieuwbouw, renovatie, aankoop, verkoop, sloop of administratieve wijzigingen. Dit beheer is een belangrijk onderdeel van de adm... lees verder
KlantbedieningHet faciliteren van contactmomenten met klanten. Zowel digitaal, in persoon als telefonisch. Via klantbediening kunnen klanten meldingen doorgeven. Bijv. voor een reparatieverzoek of een huuropzegging... lees verder
KwaliteitsmanagementHet meten van de kwaliteit van de dienstverlening is van groot belang voor corporaties om te weten te komen hoe de huurder de corporatie beoordeeld. Zijn klanten tevreden over de uitvoering van het re... lees verder
Onderhouden Eenheden‘Onderhoud’ omvat de inspanningen die worden verricht om het bezit van de corporatie of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houde... lees verder
WoonruimteverdelingWoonruimteverdeling in Nederland is een stelsel van wetten en regels om in geval van schaarste op de woningmarkt, huurwoningen verantwoord te kunnen verdelen. De belangrijkste wet is de Huisvestingswe... lees verderSamenwerking met DICO

Schermafbeelding 2021-06-25 124740.png

Voor de procesketen Onderhouden eenheden is de standaard samen met DICO van de Ketenstandaard uitgewerkt. VERA en DICO werken voortaan nauw samen bij het doorontwikkelen van de standaard.VERA&CORA logo.png