Van referentie naar organisatiespecifiek

Logo CORA.png

CORA is een referentie voor de inrichting van de bedrijfsvoering en informatievoorziening van woningcorporaties. Omdat corporaties in grote lijnen dezelfde producten leveren zijn ook de processen en de vertaling naar passende IT goed herbruikbaar. Vooral de processen die in samenwerking met Aedes zijn verdiept tot het niveau van processtappen zijn direct bruikbaar als onderlegger voor de eigen processen.

CORA gaat uit van generieke bedrijfsfuncties de activiteiten te structureren die worden uitgevoerd voor de levering van producten en diensten. Zie ook de definitie onder het kennismodel. Bedrijfsfuncties zijn te vertalen naar de organisatie-inrichting en verantwoordelijkheden in de eigen corporatie.

De werkelijke uitvoerenden van een proces zijn in CORA niet benoemd omdat die keuze specifiek is voor een organisatie. Dat is dus ook de eerste stap bij de toepassing van referentieprocessen voor de eigen organisatie: het bepalen van de uitvoerenden van de processtappen.

Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van "swimlanes" of "zwembanen", met een zwembaan per uitvoerende. De manier waarop dit wordt weergegeven is afhankelijk van de tooling die wordt gebruikt. In onderstaand plaatje is aangegeven hoe een CORA referentieproces wordt "uitgetrokken" in de zwembanen van de uitvoerenden. In de praktijk is vaak sprake van meerdere uitvoerenden. Ook zichtbaar is dat overdrachten plaatsvinden tussen de zwembanen. Afhankelijk van de verdeling van het werk kunnen processtappen in de eigen processen verdeeld worden over meerdere uitvoerenden. Processtappen kunnen ook door applicaties worden uitgevoerd. Die stappen worden dan nog steeds uitgevoerd en blijven deel uitmaken van het proces.

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Voorbeelduitwerking van een corporatiepecifieke uitwerking van het referentieproces In deze baan worden de uit te voeren processtappen voor uitvoerende rol A gemodelleerd (ArchiMateNote) Uitvoerende rol A BusinessProcess Stap 1 BusinessProcess Stap 4 AndJunction AndJunction In deze baan worden de uit te voeren processtappen voor uitvoerende rol C gemodelleerd (ArchiMateNote) Uitvoerende rol C BusinessProcess Stap 2b In deze baan worden de uit te voeren processtappen voor uitvoerende rol B gemodelleerd (ArchiMateNote) Uitvoerende rol B BusinessProcess Stap 2a BusinessProcess Stap 3 AndJunction Dit is de output (het reultaat van het proces waaraan uitvoerenden A en evt. B en C een bijdarge hebben geleverd. (BusinessService) Dienst (of bedrijfsservice) Hier is de gebeurtenis aanleiding voor het starten van een proces (BusinessEvent) Gebeurtenis (input) Hier is de gebeurtenis aanleiding voor het starten van een proces (BusinessEvent) Gebeurtenis (output) In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Referentieproces Hier is de gebeurtenis aanleiding voor het starten van een proces (BusinessEvent) Gebeurtenis (input) Dit is de output (het reultaat van het proces waaraan uitvoerenden A en evt. B en C een bijdarge hebben geleverd. (BusinessService) Dienst (of bedrijfsservice) Hier is de gebeurtenis aanleiding voor het starten van een proces (BusinessEvent) Gebeurtenis (output) BusinessProcess Proces BusinessProcess Stap 1 BusinessProcess Stap 2 BusinessProcess Stap 3 BusinessProcess Stap 4 TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-03-2022 22:11:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 22:11:29 CET
   
   

   
   

   


CORA bevat naast processen ook andere relevante elementen voor de inrichting van de bedrijfsvoering. In het kennismodel staan alle onderdelen met de onderlinge verbanden.Logo CORA.png