Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > BusinessInteractions > Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
ArchiMate-element Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-5dee3a41-9127-b45c-6d62-49266f00186b
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
Documentatie  : De volledige keten van inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract waarop de woningcorporatie integraal stuurt.
Bron  : CORA 4.1
CORA-concepttype  : Stuurscenario
Servicekosten  : Ja
Keten  : Ja
Betreft  : Referentieproces
Toelichting  : De verzameling processen van inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract waarop de woningcorporatie integraal stuurt.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De volledige keten van inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract waarop de woningcorporatie integraal stuurt. (BusinessInteraction) Inkopen, leveren en verrekenen servicecompo- nenten De procesketen waarin nieuwe servicecomponenten worden bepaald, bewonersinstemming wordt geregeld en worden ingekocht. (BusinessInteraction) Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecompo- nenten De keten waarin de verrekening van (ook door derden) geleverde services aan huurders wordt gerealiseerd. Doel van de procesketen Leveren Servicecomponenten is het leveren van diverse services aan bewoners, waar de huurder al dan niet voor betaalt via de service- en/of stookkostenvoorschotten, en het correct en tijdig afhandelen van de financiële afhandeling hiervan met de huurder. Denk daarbij aan stookkosten, maar ook aan schoonmaak, groenonderhoud, wijkbeheerders etc. Uitgangspunten voor dit proces Een deel van onderstaande procesketen is het generieke inkoopproces. Het inkoopproces is door Aedes opgesteld en te vinden op de Aedes website. Echter is dit momenteel niet op het niveau van de referentieprocessen uitgewerkt. Daarom is ervoor gekozen om het hier als onderdeel van deze keten op te nemen, met een zo generiek mogelijke beschrijving. Zie Leidraad Inkoop Aedes 2017 en Leidraad Aanbesteden Aedes 2017. Onderstaand proces betreft enkel de eenheden welke verhuurd worden. Het proces voor het leveren en afrekenen van services voor eenheden in particulier eigendom binnen een VVE is niet meegenomen in deze beschrijving. Deze procesketen start bij het bepalen van de servicecomponentenbehoefte en eindigt bij het afrekenen van geleverde services met de klant. (BusinessInteraction) Leveren, afrekenen en managen contract servicecompo- nenten AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 05:40:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 05:40:03 CET