Leefomgevingsbeheer

ArchiMate-element Leefomgevingsbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-105e4be1-5614-134f-07f9-0fcd008924ef
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Leefomgevingsbeheer
Documentatie  : Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid.
CORA-concepttype  : Hoofdbedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Primair
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevings- beheer Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbehe- er Faciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed (BusinessProcess) Faciliteren wooncoöperatie Bevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving (BusinessProcess) Bevorderen leefbare woonomgeving Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten van de wijken en buurten waarin de woningcorporatie vastgoed exploiteert. (BusinessFunction) Sociaal beheer Deelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld (BusinessProcess) Deelnemen VVEvergadering Grouping Primair Het zorgdragen voor kennisdeling over energieprestaties en energiegebruik van gebouwen en woningen. Denk hierbij o.a. aan NTA8800, EPV, monitoring en energiecoaching (BusinessFunction) Energiebeheer Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie en haar huurders in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en huurders over VvE-besluiten worden geinformeerd die het belang van huurders raakt. (BusinessFunction) VVEvertegenwo- ordiging CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 13-03-2021 00:06:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 00:06:23 CET