Richting

ArchiMate-element Richting
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-bc3db779-f1fb-d119-3bc9-c64400b862b1
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Richting
Documentatie  : Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporat- ie Bepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie. (BusinessProcess) Bepalen visie Bepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiseren (BusinessProcess) Bepalen missie Grouping Sturend Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid Het statement waarin de organisatie doelen heeft geformuleerd voor de komende periode en waarbij de kansen zijn beschreven die de organisatie voor zichzelf ziet gelet op de eerder geformuleerde missie. (BusinessService) Visie Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Beleid Het statement van de organisatie dat beschrijft wat de organisatie voor de buitenwereld wenst betekenen en hoe de organisatie dat wenst te realiseren (BusinessService) Missie ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 14-03-2021 13:39:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 13:39:21 CET