Beleid

ArchiMate-element Beleid
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-17be2238-9ecc-807a-b6ca-d0ac98b5a981
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Beleid
Documentatie  : Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Beleid BusinessService Aankoop- en Verkoopbeleid BusinessService Informatiebelei- d BusinessService Personeelsbelei- d BusinessService Inkoopbeleid BusinessService Financieel beleid BusinessService Onderhoudsbel- eid BusinessService Incassobeleid BusinessService Communicatieb- eleid BusinessService Sociaal beleid BusinessService Vastgoedbeleid BusinessService Verhuurbeleid Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Bepalen beleid realiseert: Beleid (RealizationRelationship) Realiseert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 12-03-2021 03:55:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 03:55:12 CET