CORA domein Vastgoed

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > Views > CORA domein Vastgoed
CORA domein Vastgoed
ArchiMateNote WOZ registratie BusinessObject WOZ object ArchiMateNote Energie Prestatie Advies BusinessObject Energielabel BusinessObject Energie-Index Grouping Fysieke wereld Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. (BusinessObject) Gebouw Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (BusinessObject) Bouwdeel Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element Opstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd. (BusinessObject) Opstal Grouping Bestuurlijke wereld Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. (BusinessObject) Gemeente ArchiMateNote Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. (BusinessObject) BAG_Ligplaats De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) BAG_Pand Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) BAG_Standplaats De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (BusinessObject) BAG_Verblijfsobject BusinessObject BAG_Woonplaats ArchiMateNote Kadaster BusinessObject Kadestraal object Grouping Administratief Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Het aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang. (BusinessObject) Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvang Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvesting (BusinessObject) Bedden in verzorgingstehuizen Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Grouping Gebruikersfunctie Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject. (BusinessObject) Onzelfstandige eenheid Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Verblijfsobject Een woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen. (BusinessObject) Woning Een bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigen (BusinessObject) Bedrijfsruimte Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage BusinessObject ... Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten. (BusinessObject) Overig gebouwd object Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde. (BusinessObject) Bevestigingsplaats Een vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden. (BusinessObject) Vrijstaande berging Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage BusinessObject ... Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd. (BusinessObject) Benoemd terrein Tuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen. (BusinessObject) Tuin Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats Perceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rust (BusinessObject) Grond Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats Een perceel is een grond waarvan de afbakening en het eigenaarschap in het kadaster is geregisteerd. Percelen kunnen kadestraal worden gesplitst/samengevoegd waardoor nieuwe kleinere/grotere percelen ontstaan. (BusinessObject) Perceel Een parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats BusinessObject ... Een parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats Grouping Geografische wereld Deel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente. (BusinessObject) Woonplaats Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. (BusinessObject) Wijk De indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfers (BusinessObject) Postcodegebied 4 cijfers Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. (BusinessObject) Buurt ArchiMateNote Woningwaarderingsstelsel BusinessObject WWS punten AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Een gebouw bestaat uit één of meer panden. (AggregationRelationship) AggregationRelationship Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (AggregationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (AssociationRelationship) n:n AssociationRelationship 1:1 AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship 1:1 SpecializationRelationship Een woonplaats kan een of meer wijken hebben (AggregationRelationship) Een woonplaats kan een of meer postcodegebieden hebben (AggregationRelationship) AssociationRelationship 1:1 Een wijk bestaat uit één of meer buurten. (AggregationRelationship) AggregationRelationship Een benoemd terrein bevindt zich in een buurt. (AggregationRelationship) AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 22-09-2021 05:35:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2021 05:35:25 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA domein Vastgoed
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-9d459749-e61b-4a4f-b2aa-5e2e7ae86fca
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : CORA domein Vastgoed
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
Bron  : CORA 1.0
Elementen  : 
Relaties  :