Eigenaar (van vastgoed)

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > BusinessObjects > Eigenaar (van vastgoed)
ArchiMate-element Eigenaar (van vastgoed)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-097f4849-d49b-7234-dff4-0cf3d3b88183
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : Eigenaar (van vastgoed)
Documentatie  : Een eigenaar van vastgoed kan een VVE-lid zijn indien het eigendom een appartementsrecht betreft. Indien sprake is van bloot eigendom, dan is de eigenaar geen VVE-lid. De eigenaar kan het appartementsrecht of bloot eigendom hebben gekocht van de woningcorporatie.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Relaties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een eigenaar van vastgoed kan een VVE-lid zijn indien het eigendom een appartementsrecht betreft. Indien sprake is van bloot eigendom, dan is de eigenaar geen VVE-lid. De eigenaar kan het appartementsrecht of bloot eigendom hebben gekocht van de woningcorporatie. (BusinessObject) Eigenaar (van vastgoed) De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid. (BusinessObject) Koper Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Indirect belanghebbende Een eigenaar van een appartementsrecht is vanuit die hoedanigheid altijd lid van de rechtspersoon VvE. Een VvE-lid kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Toelichting: De VvE is altijd een rechtspersoon en heeft de afnemende rol van diensten van de woningcorporaties. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten af. (BusinessObject) VvE-lid AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 24-09-2021 14:29:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 24-09-2021 14:29:37 CEST