Vastgoed

ArchiMate-element Vastgoed
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-59912eee-da89-635a-3b68-6ba43af605e8
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Vastgoed
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Grouping Vastgoed De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (BusinessObject) BAG_Verblijfsob- ject Een niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd. (BusinessObject) Niet-planmatige onderhoudstaak Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element Grouping Onderhoud Grouping Overeenkomste- n Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. (BusinessObject) BAG_Ligplaats BusinessObject WOZ object Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) BAG_Standplaat- s Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Verblijfsobject Grouping Administratief Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd. (BusinessObject) Benoemd terrein De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) BAG_Pand Een mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt. (BusinessObject) Mutatieonderho- udstaak Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een overeenkomst is afgesloten. (BusinessObject) Contractonderh- oudstaak Grouping Projectontwikk- eling Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (BusinessObject) Bouwdeel BusinessObject Energielabel Grouping Fysieke wereld Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Grouping Bestuurlijke wereld Grouping Geografische wereld Grouping Energieprestati- e BusinessObject Kadestraal object Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten. (BusinessObject) Overig gebouwd object Opstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd. (BusinessObject) Opstal BusinessObject WWS punten BusinessObject Energie-Index Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. (BusinessObject) Gebouw Een planmatige onderhoudstaak (PO) is een type onderhoudstaak waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt. (BusinessObject) Planmatige onderhoudstaak AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 12-03-2021 02:03:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 02:03:07 CET