Administratieve eenheid

ArchiMate-element Administratieve eenheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-2f4fda70-f45c-806e-bea8-8e697f542038
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Administratieve eenheid
Documentatie  : Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren .
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Bron  : CORA 4.0
Domein  : Vastgoed
Wordt in VERA gerealiseerd door  : Eenheid
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode Rekenregels: Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden (Value) B. Te ontvangen bruto huuropbreng- sten in de meetperiode Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2) Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode 2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode (Value) A. Huurderving Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Bedrijfsregel: Eenheid is in exploitatie op peildatum Eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid eenheid staat leeg op peildatum Rekenregel: Som van aantal eenheden (Value) B. aantal leegstaande eenheden Grouping Vastgoed Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Bedrijfsregels: datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop de gevalideerde taxatiewaarde is geldig voor de verkoop Rekenregels: Som van de gevalideerde taxatiewaarden in euro’s (Value) B. Taxatiewaarde eenheden BusinessObject Kadestraal object BusinessObject WOZ object Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Bedrijfsregel: Eenheid is in exploitatie op peildatum Eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid eenheid staat leeg op peildatum Rekenregel: Som van aantal leegstandsdagen vanaf start van de lopende aangesloten leegstandsperiode tot en met peildatum (Value) A. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden BusinessProcess Regisseren onderhoudsorde- r Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Bedrijfsregel: eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode Rekenregel: Som van aantal eenheden (Value) B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenko- mst in de meetperiode Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) BusinessObject Energielabel Grouping Administratief De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (BusinessObject) BAG_Verblijfsob- ject AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (AssociationRelationship) n:n Deze svg is op 15-03-2021 07:29:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2021 07:29:54 CET