CORA domein Relaties

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > Views > CORA domein Relaties
CORA domein Relaties
Een relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk. (BusinessObject) Relatienetwerk Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. enzovoorts), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden. (BusinessObject) Rechtspersoon Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. (BusinessObject) Huishouden Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. (BusinessObject) Meerpersoonshuishouden Een eenpersoonshuishouden bestaat uit één persoon die een economisch-consumptieve eenheid vormt. (BusinessObject) Eenpersoonshuishouden Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en geboortedatum. (BusinessObject) Natuurlijk persoon Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie (Grouping) Rollen Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Direct belanghebbende Werknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie. (BusinessObject) Medewerker Woningcorporatie Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessObject) Klant De huurder is een de (rechts)persoon die met de woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee het exclusief gebruiksrecht heeft verkregen van het vastgoed dat aan de huurder wordt verhuurd en waarvoor de huurder een netto huur betaald. (BusinessObject) Huurder De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid. (BusinessObject) Koper Een woningzoekende is een persoon die zich heeft gemeld/ingeschreven met de intentie (met het nog te vormen) huishouden te verhuizen naar een andere woning en daarvoor woonwensen kenbaar heeft gemaakt en graag in aanmekring komt voor passend vrijkomend woningaanbod. Zodra de woningzoekende dient te betalen voor de inschrijving, is sprake van een klantrelatie. Zolang de woningzoekende niet hoeft te betalen voor de inscrijving, is sprake van een prospect. (BusinessObject) Woningzoekende Dit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsing (BusinessObject) Vereniging van Eigenaren De wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Sinds 1 juli 2015 maakt de wooncoöperatie deel uit van de Woningwet: Groepen met interesse kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een plan en dat indienen bij hun corporatie. Er zijn daarnaast steeds meer groepen die zelf een stuk grond willen bebouwen en de woningen aan hun leden willen verhuren. (BusinessObject) Wooncoöperatie De erfpachter is de persoon of organisatie die eigenaar is van het object waarop de erfpacht rust. De erfpachter betaalt de canon. Erfpacht is overdraagbaar en gaat over met de verkoop van de woning, het appartement of ander onroerend goed. (BusinessObject) Erfpachter Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Leverancier Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. (BusinessObject) Gemeente Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Indirect belanghebbende Een prospect is een relatie die belangstelling heeft om een dienst of product van de woningcorporatie af te nemen en die mogelijk een aanbieding voor een vastgoedeenheid heeft ontvangen. (BusinessObject) Prospect Een contactpersoon is een natuurlijke persoon die één of meer relaties vertegenwoordigt. (BusinessObject) Contactpersoon Personen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig bewonen (woonplaats) (BusinessObject) Bewoner Een eigenaar van een appartementsrecht is vanuit die hoedanigheid altijd lid van de rechtspersoon VvE. Een VvE-lid kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Toelichting: De VvE is altijd een rechtspersoon en heeft de afnemende rol van diensten van de woningcorporaties. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten af. (BusinessObject) VvE-lid Een eigenaar van vastgoed kan een VVE-lid zijn indien het eigendom een appartementsrecht betreft. Indien sprake is van bloot eigendom, dan is de eigenaar geen VVE-lid. De eigenaar kan het appartementsrecht of bloot eigendom hebben gekocht van de woningcorporatie. (BusinessObject) Eigenaar (van vastgoed) AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 22-09-2021 05:35:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2021 05:35:11 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA domein Relaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-6f61146b-4b8b-195c-3dd9-50f3ff3f8256
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : CORA domein Relaties
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
Bron  : CORA 1.0
Elementen  : 
Relaties  :