Relaties

ArchiMate-element Relaties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-5a826942-8a28-16e1-ea9c-02091c6f19e8
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Relaties
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Grouping Relaties Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessObject) Klant Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. enzovoorts), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden. (BusinessObject) Rechtspersoon Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een prospect is een relatie die belangstelling heeft om een dienst of product van de woningcorporatie af te nemen en die mogelijk een aanbieding voor een vastgoedeenheid heeft ontvangen. (BusinessObject) Prospect Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en geboortedatum. (BusinessObject) Natuurlijk persoon Grouping Overeenkomste- n Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Direct belanghebbende Een contactpersoon is een natuurlijke persoon die één of meer relaties vertegenwoordigt. (BusinessObject) Contactpersoon Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. (BusinessObject) Meerpersoonsh- uishouden Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. (BusinessObject) Huishouden Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Leverancier Personen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig bewonen (woonplaats) (BusinessObject) Bewoner Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie (Grouping) Rollen Een relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk. (BusinessObject) Relatienetwerk Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Indirect belanghebbende Werknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie. (BusinessObject) Medewerker Woningcorporati- e Een eenpersoonshuishouden bestaat uit één persoon die een economisch-consumptieve eenheid vormt. (BusinessObject) Eenpersoonshui- shouden CompositionRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 22-03-2021 06:56:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-03-2021 06:56:39 CET