Koper

ArchiMate-element Koper
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-6c68ca0f-825f-b35a-65ce-3d16febb8b53
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Koper
Documentatie  : De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid. (BusinessObject) Koper Een eigenaar van vastgoed kan een VVE-lid zijn indien het eigendom een appartementsrecht betreft. Indien sprake is van bloot eigendom, dan is de eigenaar geen VVE-lid. De eigenaar kan het appartementsrecht of bloot eigendom hebben gekocht van de woningcorporatie. (BusinessObject) Eigenaar (van vastgoed) Personen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig bewonen (woonplaats) (BusinessObject) Bewoner Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessObject) Klant AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-03-2021 19:42:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-03-2021 19:42:22 CET