Contactmoment

ArchiMate-element Contactmoment
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-5e809b01-de48-0a04-41a0-86002eaf672c
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Contactmoment
Documentatie  : Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen.
Bron  : CORA 2.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Gebeurtenissen
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmome- nt Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contact Een onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessObject) Onderhoudsta- ak Intake klantvraag bestaat uit processtappen die ervoor zorgen dat bij een vraag of melding van een klant voldoende informatie wordt verzameld om de juiste opvolging te bepalen. Ook is er de taak om de opvolging vanuit het oogpunt van de klant te bewaken. (BusinessProcess) Intake klantvraag Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessObject) Klant Een natuurlijk persoon ingehuurd of in dienst van een organisatie, die werkzaamheden van de organisatie uitvoert. (BusinessObject) Medewerker Een relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk. (BusinessObject) Relatienetwerk Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Grouping Gebeurtenisse- n Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsr- echten Een persoon die één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen vertegenwoordigt. (BusinessObject) Contactpersoo- n Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. (BusinessObject) Onderhoudsor- der Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat. (BusinessObject) Project AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 02-11-2022 12:32:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 02-11-2022 12:32:31 CET