CORA domein Projectontwikkeling

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > Views > CORA domein Projectontwikkeling
CORA domein Projectontwikkeling
Een projectdocument is een betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter registratie en overdracht van informatie over een projectfase. (BusinessObject) Projectdocument Een vooronderzoek is een type projectdocument waarin de vraag centraal staat of een beoogd project haalbaar is en onder welke condities. (BusinessObject) Vooronderzoek Een ontwerp is een type projectdocument dat een (voorlopige) schets van een plan bevat en dat naarmate het plan verder wordt uitgewerkt, steeds definitievere contouren krijgt. (BusinessObject) Ontwerp Een proces-verbaal van oplevering is een type projectdocument waarin alle bevindingen zijn vastgelegd die tijdens de keuring voor overdracht van Vastgoed zijn geconstateerd. (BusinessObject) Procesverbaal van oplevering BusinessObject ... Een bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft. (BusinessObject) Bouwkavel Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat. (BusinessObject) Project BusinessObject ... Een sloopproject is een type project met als resultaat één of meer uit exploitatie genomen en afgebroken objecten van Vastgoed. (BusinessObject) Sloopproject Een herstructureringsproject is een type project met als doel een bestaande Buurt of Wijk een nieuwe fysieke vorm te geven, door bestaand Vastgoed te renoveren, slopen en/of nieuw Vastgoed te bouwen. (BusinessObject) Herstructureringsproject Een wijkontwikkelingsproject is een type project met als doel de sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid in een buurt of wijk te vergroten. (BusinessObject) Wijkontwikkelingsproject Grouping Gebruikersfunctie Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd. (BusinessObject) Projectfase Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren. (BusinessObject) Bouwnummer Informatie Leverings Specificatie (BusinessObject) ILS AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 09-03-2022 00:10:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 00:10:19 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA domein Projectontwikkeling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-f56e20a2-3a73-14cb-8df3-1851ad2161ea
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : CORA domein Projectontwikkeling
ArchiMate-gezichtspunt  : Business Process Cooperation
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
Bron  : CORA 1.0
Elementen  : 
Relaties  :