Projectontwikkeling

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > Groupings > Projectontwikkeling
ArchiMate-element Projectontwikkeling
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-5932c2ef-cf77-9704-cd58-0cbcd5a3c664
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : Projectontwikkeling
Documentatie  : Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling.
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikk- eling Een bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren. (BusinessObject) Bouwnummer Een projectdocument is een betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter registratie en overdracht van informatie over een projectfase. (BusinessObject) Projectdocum- ent Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd. (BusinessObject) Projectfase Een bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft. (BusinessObject) Bouwkavel Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomst- en Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat. (BusinessObject) Project AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 14:37:27 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 14:37:27 CET