Project

ArchiMate-element Project
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-4fbadea4-8892-9b4f-77db-d4d4ed981e67
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : Project
Documentatie  : Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat.
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Projectontwikkeling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat. (BusinessObject) Project Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd. (BusinessObject) Projectfase Een wijkontwikkelingsproject is een type project met als doel de sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid in een buurt of wijk te vergroten. (BusinessObject) Wijkontwikkeli- ngsproject Een sloopproject is een type project met als resultaat één of meer uit exploitatie genomen en afgebroken objecten van Vastgoed. (BusinessObject) Sloopproject Een herstructureringsproject is een type project met als doel een bestaande Buurt of Wijk een nieuwe fysieke vorm te geven, door bestaand Vastgoed te renoveren, slopen en/of nieuw Vastgoed te bouwen. (BusinessObject) Herstructurerin- gsproject Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmome- nt Een bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft. (BusinessObject) Bouwkavel Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikk- eling AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 13:09:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 13:09:14 CET