Primair financieel management

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > Products > Primair financieel management
ArchiMate-element Primair financieel management
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-34be4835-0d37-98c0-1a04-c71416660976
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Primair financieel management
Documentatie  : Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
Verhuurmutatie  : Ja
Reparatieonderhoud  : Ja
Servicekosten  : Ja
Incasso  : Ja
P&D model  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die: • één of meerdere contracten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessRole) Klant Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessRole) Huurder Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair BusinessService Prolongatie Representation Voorschotten Representation Factu(u)r(en) Representation Afrekening Representation Debiteur Woningcorporaties innen bedragen bij externe klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeh- eer Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Externe klanten zijn de personen die een overeenkomst met de woningcorporatie aangaan met als doen betaalde producten en diensten af te nemen. (Grouping) Externe klanten Representation Verbruik Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeh- eer Representation Verdeelsleutel Representation Inkomende betaling Representation Werkelijke kosten Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/be- perken betaalachterst- and ServingRelationship Bedient ServingRelationship Bedient ServingRelationship Bedient SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AssociationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 19-04-2023 15:02:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:02:50 CEST