Jaarschijf onderhoud

ArchiMate-element Jaarschijf onderhoud
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-2ee52bbf-46cc-cfd4-8d04-ed8108c14002
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Jaarschijf onderhoud
Documentatie  : De jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld.
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :