006 Opstellen/actualiseren MJOB

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > 006 Opstellen/actualiseren MJOB
006 Opstellen/actualiseren MJOB
In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren (M)JOB Opstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan. (BusinessProcess) Opstellen Jaarschijf onderhoud Opstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplan Het onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed in conditie te houden zoals in het onderhoudsbeleid is vastgesteld. (BusinessService) Onderhoudsplan BusinessEvent Jaarplanbrief Het meerjaren onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele explotatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. (BusinessService) Meerjaren onderhoudsplan De jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld. (BusinessService) Jaarschijf onderhoud In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten Opstellen/actualiseren MJOB realiseert: Onderhoudsplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-03-2021 01:56:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 01:56:11 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 006 Opstellen/actualiseren MJOB
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e13b5505-e56c-7cdf-9f60-60a4a24448e3
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 006 Opstellen/actualiseren MJOB
Elementen  : 
Relaties  :