Bedrijfsservice

ArchiMate-element Bedrijfsservice
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-c75e3a77-fc22-1c7e-93ce-cbf8412d95e2
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Bedrijfsservice
Documentatie  : Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.
Vanuit CORA 3  : Herzien
Toelichting  : Een bedrijfsservice (‘deeldienst’) vormt een stukje in de dienstverlening. Het is het resultaat van een werkproces. De afnemer van de bedrijfsservice kan de eindklant zijn maar ook een interne medewerker of afdeling die het resultaat nodig heeft voor het uitvoeren van het eigen werkproces. We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsservices op om duidelijk te maken welke resultaten werkprocessen opleveren en wat de bijdrage daarvan is aan de dienstverlening aan afnemers.
Voorbeelden  : getekende huurovereenkomst, kandidatenlijst, gebiedsvisie, boeking, overdrachtsbesluit
Dienstenmodel  : Ja
Bedrijfsservicesmodel  : Ja
Informatiefunctiemodel  : Ja
CORA processjabloon  : Ja
Sturingsmodel  : Ja
Applicatielaag en services  : Ja
Producten en diensten model  : Ja
Thema procesketen  : Ja
CORA producten en dienstenmodel  : Ja
Werkprocesmodel  : Ja
RCF  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice BusinessFunction Externe bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol BusinessService Deelbedrijfsserv- ice Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship ondersteunt RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 11-03-2021 21:17:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 21:17:17 CET