Opstellen Jaarschijf onderhoud

ArchiMate-element Opstellen Jaarschijf onderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-cfab380e-5b15-a3d8-8665-f168e144bc48
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen Jaarschijf onderhoud
Documentatie  : Opstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
BIM  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Opstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan. (BusinessProcess) Opstellen Jaarschijf onderhoud BusinessEvent Projectbesluit De jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld. (BusinessService) Jaarschijf onderhoud Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren (M)JOB Opstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren Meerjaren onderhoudsplan TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 15-03-2021 14:09:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2021 14:09:02 CET