008 Opstellen/actualiseren financieel plan

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > 008 Opstellen/actualiseren financieel plan
008 Opstellen/actualiseren financieel plan
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de belangrijkste gegevensobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Gegevensobjecten In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Het financieel plan betreft de financiële raming van de organisatie voor de komende periode en hoe zij de voorgenomen investeringen inclusief de lopende exploitatie wenst te financieren (BusinessService) Financieel plan Opstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren financieel plan Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities. (BusinessProcess) Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden Opstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting.. (BusinessProcess) Opstellen jaarbegroting Opstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen Meerjarenbegroting Dit is de datum waarop de woningcorporatie vooraf heeft bepaald om de periodieke huurverhogingsronde op te starten (BusinessEvent) Datum start periodieke huurverhoging Dit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd (BusinessService) Vastgestelde parameters periodieke huurverhoging BusinessService Jaarbegroting BusinessService Meerjarenbegroting BusinessEvent Jaarplanbrief Opstellen/actualiseren financieel plan realiseert: Financieel plan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:59:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:59:01 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.