Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden
ArchiMate-element Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8708067c-a627-e569-c899-ffad42ae8ba2
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden
Documentatie  : Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :