Opstellen jaarbegroting

ArchiMate-element Opstellen jaarbegroting
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-17df59a4-38b9-98e6-7941-2ae7cdcae817
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen jaarbegroting
Documentatie  : Opstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting..
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :