Verhuringen Europese norm

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > Verhuringen Europese norm
ArchiMate-element Verhuringen Europese norm
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-f8b130e3-eb86-5689-152a-de86c384f3b5
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Verhuringen Europese norm
Documentatie  : Percentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100%
Bron  : CORA 3.0
CORA-concepttype  : Prestatie-indicator
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Percentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100% (Value) Verhuringen Europese norm Bedrijfsregels: Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Belastbaar gezinsinkomen (exclusief inkomen van de kinderen) is lager dan Europese norm. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm Rekenregels: Som van aantal huurovereen-komsten (Value) A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgr- oep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU- norm, cumulatief binnen meetperiode. Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd. (BusinessProcess) Verhuren eenheid Bedrijfsregels: Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm Rekenregels: Som van aantal huurovereenkomsten (Value) B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU- norm, cumulatief binnen meetperiode. AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-03-2021 17:48:24 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 17:48:24 CET