A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
ArchiMate-element A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-d1f7371b-38de-f5f7-c6be-fca04edfc98b
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
Documentatie  : Bedrijfsregels:

Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Belastbaar gezinsinkomen (exclusief inkomen van de kinderen) is lager dan Europese norm. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm

Rekenregels:

Som van aantal huurovereen-komsten
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  :