003 Bepalen beleid

003 Bepalen beleid
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid BusinessProcess Opstellen/actualiseren verhuurbeleid BusinessProcess Opstellen/actualiseren sociaal beleid BusinessProcess Opstellen/actualiseren vastgoedbeleid BusinessProcess Opstellen aankoop- en verkoopbeleid BusinessProcess Opstellen onderhoudsbeleid BusinessProcess Opstellen financieel beleid BusinessProcess Opstellen inkoopbeleid BusinessProcess Opstellen incassobeleid BusinessProcess Opstellen communicatiebeleid BusinessProcess Opstellen informatiebeleid BusinessProcess Opstellen personeelsbeleid BusinessEvent Nieuwe ondernemingsstrategi- e BusinessEvent Wijzigingen wet- en regelgeving BusinessEvent Risicoanalyse BusinessEvent Knelpuntanalyse BusinessService Verhuurbeleid BusinessService Vastgoedbeleid BusinessService Aankoop- en Verkoopbeleid BusinessService Informatiebeleid BusinessService Incassobeleid BusinessService Inkoopbeleid BusinessService Personeelsbeleid BusinessService Onderhoudsbeleid BusinessService Financieel beleid BusinessService Communicatiebeleid BusinessService Sociaal beleid Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Beleid Bepalen beleid realiseert: Beleid (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:48:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:48:49 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 003 Bepalen beleid
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b5d116aa-4221-62bd-3a74-a5e4e199f1d6
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 003 Bepalen beleid
Elementen  : 
Relaties  :