Resultaat verkoop bestaand bezit

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > Resultaat verkoop bestaand bezit
ArchiMate-element Resultaat verkoop bestaand bezit
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-6a1be478-8dc1-20d8-3ddd-826a04af820f
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Resultaat verkoop bestaand bezit
Documentatie  : Resultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C)
Bron  : CORA 3.0
CORA-concepttype  : Prestatie-indicator
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Resultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C) (Value) Resultaat verkoop bestaand bezit Bedrijfsregels: datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Waarde van de eenheden is opgenomen in de activa op de balans of bij terugkoop de betaalde koopsom. Rekenregels: Som van waarde in euro’s (Value) C. Waarde activa verkochte eenheden Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartementsrec- ht Bedrijfsregels: datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Rekenregels: Som van koopsommen in euro’s (Value) A. Resultaat verkochte eenheden Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen. (BusinessProcess) Verkopen opstal Bedrijfsregels: datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Rekenregels: Som van verkoopkosten in euro’s (Value) B. Verkoopkosten verkochte eenheden AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-03-2021 14:49:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2021 14:49:47 CET