Aantal verkopen bestaand bezit

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > Aantal verkopen bestaand bezit
ArchiMate-element Aantal verkopen bestaand bezit
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-5f691a65-eb02-29b1-fab1-02ece0e0ce86
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Aantal verkopen bestaand bezit
Documentatie  : Aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: A
Bron  : CORA 3.0
CORA-concepttype  : Prestatie-indicator
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: A (Value) Aantal verkopen bestaand bezit Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartementsrec- ht Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen. (BusinessProcess) Verkopen opstal Bedrijfsregels: datum uit exploitatie valt in de periode. Datum uit exploitatie is gelijk aan de datum notarieel transport reden uit exploitatie is verkoop Rekenregels: Aantal eenheden (Value) A. Aantal verkochte eenheden AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-03-2021 00:06:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 00:06:49 CET