Coördineren mutatieonderhoud

maakt onderdeel uit van de procesketen mutatieonderhoud. Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

ArchiMateNote Bedrijfsobjecten ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Coördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant. (BusinessProcess) Coördineren mutatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren intake reparatieverzoek (2e lijns) BusinessProcess Organiseren inspectie BusinessProcess Beoordelen inspectierapport BusinessProcess Coördineren onderhoudsverzoek BusinessProcess Plannen onderhoudsorder BusinessProcess bepalen financiële afhandeling BusinessProcess Controle werkzaamheden BusinessProcess Afhandelen onderhoudsverzoek Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beeindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderhoud BusinessService Technisch gereed BusinessEvent Opdracht mutatieonderhoud ArchiMateNote Risico's ArchiMateNote KPI's % reparatieverzoeken direct aan juiste uitvoerder toegewezen (Value) % direct goed toegewezen Doorlooptijd melding en geplande afspraak eigen dienst / aannemer (Value) Doorlooptijd melding en geplande afspraak Uitvoering conform kwaliteitsnormen (Value) Uitvoering reparatie conform kwaliteitsnormen % Facturen dat na technische gereed melding door opdrachtgever binnen normtijden is ontvangen (Value) % Facturen binnen normtijden ontvangen Doorlooptijd tussen ontvangst melding en uitgevoerde inspectie (Value) Doorlooptijd melding en inspectie Realisatie t.o.v. de begroting/offerte (Value) Realisatie t.o.v. de begroting/offerte Uitkomsten werkplekinspecties (Value) Uitkomsten werkplekinspecties % Tijdige betaling conform de algemene
 voorwaarden van opdrachtgever (Value) % Tijdige betaling Doorlooptijd van uitgaande inkooporder en inplannen afspraak (Value) Doorlooptijd inkooporder en inplannen afspraak Doorlooptijd tussen meldingen gereed gemelde reparatieopdracht (Value) Doorlooptijd melding en gereedmelding Ratio zelf doen versus uitbesteden van werk (Value) Ratio zelf doen - uitbesteden Onderhanden
 workload interne diensten en aannemers (Value) Workload interne diensten en aannemers Doorlooptijd beoordeling ontvangen offerte (Value) Doorlooptijd beoordeling offerte % opdrachten uitgevoerd binnen overeengekomen termijn met huurder (Value) % uitgevoerd binnen termijn met huurder % opdrachten uitgevoerd binnen doorlooptijd volgens urgentienorm (Value) % uitgevoerd binnen doorlooptijd urgentienorm # bijstellen offerte
 n.a.v. terugkoppeling opdrachtgever (Value) # bijgestelde offerte
s Doorlooptijd tot eerste contact met huurder (Value) Doorlooptijd eerste contact huurder Uitvoeren mutatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Mutatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:27:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:27:07 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
Toelichting
   
   
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


ArchiMate-element Coördineren mutatieonderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-39adf905-b699-a415-854f-0598ae6f162d
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Coördineren mutatieonderhoud
Documentatie  : Coördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant.
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Coördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant. (BusinessProcess) Coördineren mutatieonderho- ud Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderh- oud Vastgoedonderhoud zijn de (in opdacht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderh- oud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorde- r Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderh- oud Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beeindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderho- ud AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Realiseert Uitvoeren mutatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Mutatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 11-03-2021 21:42:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 21:42:16 CET