Geregistreerd vastgoed

ArchiMate-element Geregistreerd vastgoed
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-1ff107a2-bf65-a0ae-2914-ec6e40169b37
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Geregistreerd vastgoed
Documentatie  : Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garantie's, beheerovereekomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :