Bedrijfsservice 1

ArchiMate-element Bedrijfsservice 1
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-f0b82055-e698-cfec-6ee4-0a92a9e730cd
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Bedrijfsservice 1
Documentatie  : Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren
CORA-concepttype  : Bedrijfservice
Toelichting  : Output werkproces
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde bedrijfsservice 1. (Value) Resultaat- indicator (Bedrijfsservice) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren bedrijfsservice) Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 2 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 2 (in dit geval door een ketenpartner van de woningcorporatie) wordt gerealiseerd met behulp van werkproces 3. Gebeurtenis X3 is in dit schema het gevolg van de realisatie van bedrijfsservice 1. Oftewel bedrijfsservice 1 initieert gebeurtenis X3 waardoor Bedrijfsproces 2 wordt gestart. (BusinessEvent) Gebeurtenis X3 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 30-03-2021 14:17:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2021 14:17:29 CEST