CORA bedrijfsprocessjabloon

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > CORA bedrijfsprocessjabloon
CORA bedrijfsprocessjabloon
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject 1 Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject 2 In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's Dit is de proces-indicator die iets zegt over de de effectiviteit van werkproces 1 (Value) (werk)proces indicator Dit is de proces-indicator die iets zegt over de effectiviteit van het bedrijfsproces (Value) (bedrijfs)proces indicator Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde dienst. (Value) Resultaat-indicator (Dienst) Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde bedrijfsservice 1. (Value) Resultaat-indicator (Bedrijfsservice) In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan dit bedrijfsproces. (Assessment) Risico (bedrijfsproces niveau) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan werkproces 1. (Assessment) Risico (werkprocesniveau) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren dienst) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren bedrijfsservice) In deze baan worden de belangrijkste gegevensobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Gegevensobjecten Betreft een datagegeven van Bedrijfsobject 1 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice A en B voor (DataObject) Data Object A Betreft een datagegeven van Bedrijfsobject 2 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice B voor (DataObject) Data Object C Betreft een ander datagegeven van Bedrijfsobject 1 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice A en B voor (DataObject) Data Object B In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Z Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 1 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 1 wordt gestart (BusinessEvent) Gebeurtenis X1 Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Dataobject C 'realiseert' Bedrijfsobject 2 RealizationRelationship TriggeringRelationship triggert werkproces 1 RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship AccessRelationship R RealizationRelationship realiseert AccessRelationship R TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert het bedrijfsproces Deze svg is op 11-03-2021 14:29:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:29:15 CET
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA bedrijfsprocessjabloon
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-f27c95b4-0f0a-9f09-449d-8bde1d549727
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : CORA bedrijfsprocessjabloon
Elementen  : 
Relaties  :