C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode
ArchiMate-element C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-c9940b42-b2fb-07a1-4751-f66e43044e36
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode
Documentatie  : Bedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenko- mst Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vertrekmutatieg- raad Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 12-03-2021 01:53:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 01:53:59 CET