Vertrekmutatiegraad

ArchiMate-element Vertrekmutatiegraad
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-ad72fce2-74c6-6630-5ce0-c7d7925c5e3e
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Vertrekmutatiegraad
Documentatie  : Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100%
Bron  : CORA 3.0
CORA-concepttype  : Prestatie-indicator
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vertrekmutatieg- raad Bedrijfsregels: Einddatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie aan het begin van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenko- mst in de meetperiode is beëindigd Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Bedrijfsregels: Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is teruggekocht Eenheid is in exploitatie aan het begin van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenheden Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-03-2021 14:57:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 14:57:03 CET